Danh sách các cao thủ đánh con 06 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 06 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Nguyễn Thị Phương Thùy
06
46
86
59
59
95
15
51
19
91
18
81
06
46
86
11
Bố Già
22
22
61
08
40
37
16
27
42
06
11
76
78
00
02
39