Danh sách các cao thủ đánh con 14 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 14 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
BÁ VƯƠNG LÔ
81
28
82
12
21
12
12
21
13
31
18
81
19
91
14
41
shin dang
41
14
41
12
12
21
12
21
14
41
18
81
29
92
39
93
Việt Trần Văn
22
22
88
22
22
88
22
88
66
11
56
14
41
02
20
39