Danh sách các cao thủ đánh con 28 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 28 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
BÁ VƯƠNG LÔ
81
28
82
12
21
12
12
21
13
31
18
81
19
91
14
41