Danh sách các cao thủ đánh con 29 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 29 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
shin dang
41
14
41
12
12
21
12
21
14
41
18
81
29
92
39
93