Danh sách các cao thủ đánh con 46 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 46 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Nguyễn Thị Phương Thùy
06
46
86
59
59
95
15
51
19
91
18
81
06
46
86
11