Danh sách các cao thủ đánh con 47 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 47 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Phúc Đàm Quang
49
47
74
99
44
22
38
83
52
25
03
30
08
80
35
53