Danh sách các cao thủ đánh con 58 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 58 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Tâm Linh
67
76
67
67
76
67
67
76
26
78
98
18
58
68
88
37