Danh sách các cao thủ đánh con 63 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 63 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Thị thơm Đồng
38
99
39
39
99
59
59
95
39
99
83
38
51
15
19
63