Danh sách các cao thủ đánh con 67 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 67 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Ngô Chè nè
23
56
67
89
19
12
21
34
42
55
51
00
23
32
45
56
Tâm Linh
67
76
67
67
76
67
67
76
26
78
98
18
58
68
88
37