Danh sách các cao thủ đánh con 80 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 80 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Phúc Đàm Quang
49
47
74
99
44
22
38
83
52
25
03
30
08
80
35
53
THE END
81
18
98
81
18
98
18
81
88
98
89
08
80
68
78
38
Tấn Thịnh
80
00
08
80
00
08
80
81
82
83
85
86
87
88
89
08