Danh sách các cao thủ đánh con 82 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 82 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
BÁ VƯƠNG LÔ
81
28
82
12
21
12
12
21
13
31
18
81
19
91
14
41
Tấn Thịnh
80
00
08
80
00
08
80
81
82
83
85
86
87
88
89
08