Danh sách các cao thủ đánh con 87 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 87 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Tấn Thịnh
80
00
08
80
00
08
80
81
82
83
85
86
87
88
89
08