Danh sách các cao thủ đánh con 90 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 90 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Thuyen Tran van
64
79
97
90
90
09
Anh Khang Vũ
51
16
61
01
89
98
34
43
09
90
39
93
03
30
92
99