Danh sách các cao thủ đánh con 92 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 92 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Anh Khang Vũ
51
16
61
01
89
98
34
43
09
90
39
93
03
30
92
99
shin dang
41
14
41
12
12
21
12
21
14
41
18
81
29
92
39
93