Danh sách các cao thủ đánh con 93 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 93 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Quý Ngô bá
84
85
86
33
32
23
34
43
35
53
39
93
30
03
38
83
Phúc Đàm quang
22
35
53
85
39
93
89
98
38
83
11
22
44
66
77
99
Anh Khang Vũ
51
16
61
01
89
98
34
43
09
90
39
93
03
30
92
99
shin dang
41
14
41
12
12
21
12
21
14
41
18
81
29
92
39
93