XS Max4d thứ 7 - Xổ số MAX 4D Vietlott thứ 7 hàng tuần

Xổ số Max 4D ngày 28-8-2021 thứ 7

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất5604015tr
Nhì 6694815426.5tr
Ba49264142269513tr
KK 160441tr
KK 20453100N

Xổ số Max 4D ngày 21-8-2021 thứ 7

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất6393015tr
Nhì 4562308026.5tr
Ba45146796988473tr
KK 139321tr
KK 29340100N

Xổ số Max 4D ngày 17-7-2021 thứ 7

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất6077015tr
Nhì 2324079726.5tr
Ba87349002223963tr
KK 1077221tr
KK 277419100N

Xổ số Max 4D ngày 10-7-2021 thứ 7

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất4506215tr
Nhì 4500579106.5tr
Ba31664489544643tr
KK 1506121tr
KK 206478100N

Xổ số Max 4D ngày 3-7-2021 thứ 7

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất2526215tr
Nhì 86547881316.5tr
Ba147836900625123tr
KK 1526221tr
KK 226267100N

Xổ số Max 4D ngày 26-6-2021 thứ 7

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất2051615tr
Nhì 6905758356.5tr
Ba420491159793783tr
KK 1051441tr
KK 251414100N

Xổ số Max 4D ngày 19-6-2021 thứ 7

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất10321115tr
Nhì 45713957116.5tr
Ba85595270614283tr
KK 1032261tr
KK 232356100N