Thống kê đầu đuôi (đít) giải đặc biệt xổ số miền bắc (XSMB)

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
2/10/2023
73
1/10/2023
89
30/9/2023
37
29/9/2023
44
28/9/2023
98
27/9/2023
47
26/9/2023
36
25/9/2023
79
24/9/2023
78
23/9/2023
22
Tổng 0
0
1
2
2
0
0
3
1
1

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 2 lần về
 • Đầu 4: 2 lần về
 • Đầu 5: 0 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 3 lần về
 • Đầu 8: 1 lần về
 • Đầu 9: 1 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
2/10/2023
73
1/10/2023
89
30/9/2023
37
29/9/2023
44
28/9/2023
98
27/9/2023
47
26/9/2023
36
25/9/2023
79
24/9/2023
78
23/9/2023
22
Tổng 0
0
1
1
1
0
1
2
2
2

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 1 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 0 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 2 lần về
 • Đầu 8: 2 lần về
 • Đầu 9: 2 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
2/10/2023
73
1/10/2023
89
30/9/2023
37
29/9/2023
44
28/9/2023
98
27/9/2023
47
26/9/2023
36
25/9/2023
79
24/9/2023
78
23/9/2023
22
Tổng 2
1
0
0
1
1
1
2
1
1

Thống kê tổng giải đặc biệt XSMB

 • Tổng 0: 2 lần về
 • Tổng 1: 1 lần về
 • Tổng 2: 0 lần về
 • Tổng 3: 0 lần về
 • Tổng 4: 1 lần về
 • Tổng 5: 1 lần về
 • Tổng 6: 1 lần về
 • Tổng 7: 2 lần về
 • Tổng 8: 1 lần về
 • Tổng 9: 1 lần về