XSMB thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần - XSMB T7

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 8-6-2024

Mã ĐB: 13NF - 4NF - 16NF - 8NF - 20NF - 9NF - 3NF - 14NF
ĐB 63333
G1 06115
G2 0360447710
G3 208141288790480761290540967246
G4 8973263640153549
G5 260586191376646477305679
G6 140887883
G7 24895866
Bảng lô tô miền Bắc
04 05 09 10 14 15 15 19 24
29 30 33 36 40 46 49 58 64
66 73 76 79 80 83 87 87 89
ĐầuLoto
004, 05, 09,
110, 14, 15, 15, 19,
224, 29,
330, 33, 36,
440, 46, 49,
558,
664, 66,
773, 76, 79,
880, 83, 87, 87, 89,
9
LotoĐuôi
10, 30, 40, 80, 0
1
2
33, 73, 83, 3
04, 14, 24, 64, 4
05, 15, 15, 5
36, 46, 66, 76, 6
87, 87, 7
58, 8
09, 19, 29, 49, 79, 89, 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 1-6-2024

Mã ĐB: 2MY - 16MY - 8MY - 12MY - 3MY - 6MY - 20MY - 17MY
ĐB 12612
G1 12229
G2 5244578001
G3 355408418627880367308678311313
G4 4189885579702800
G5 848278011359665954414180
G6 019239877
G7 70496819
Bảng lô tô miền Bắc
00 01 01 12 13 19 19 29 30
39 40 41 45 49 55 59 59 68
70 70 77 80 80 82 83 86 89
ĐầuLoto
000, 01, 01,
112, 13, 19, 19,
229,
330, 39,
440, 41, 45, 49,
555, 59, 59,
668,
770, 70, 77,
880, 80, 82, 83, 86, 89,
9
LotoĐuôi
00, 30, 40, 70, 70, 80, 80, 0
01, 01, 41, 1
12, 82, 2
13, 83, 3
4
45, 55, 5
86, 6
77, 7
68, 8
19, 19, 29, 39, 49, 59, 59, 89, 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 25-5-2024

Mã ĐB: 17MQ - 3MQ - 20MQ - 6MQ - 4MQ - 7MQ - 16MQ - 18MQ
ĐB 09743
G1 80957
G2 5879538612
G3 301659947559693266478099467715
G4 7348372394687032
G5 119237503229426314127585
G6 192342319
G7 43551023
Bảng lô tô miền Bắc
10 12 12 15 19 23 23 29 32
42 43 43 47 48 50 55 57 63
65 68 75 85 92 92 93 94 95
ĐầuLoto
0
110, 12, 12, 15, 19,
223, 23, 29,
332,
442, 43, 43, 47, 48,
550, 55, 57,
663, 65, 68,
775,
885,
992, 92, 93, 94, 95,
LotoĐuôi
10, 50, 0
1
12, 12, 32, 42, 92, 92, 2
23, 23, 43, 43, 63, 93, 3
94, 4
15, 55, 65, 75, 85, 95, 5
6
47, 57, 7
48, 68, 8
19, 29, 9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 18-5-2024

Mã ĐB: 13MF - 2MF - 7MF - 15MF - 5MF - 9MF - 16MF - 12MF
ĐB 91322
G1 34422
G2 5458791207
G3 653702896987605863042526147953
G4 8722356536229776
G5 979460343664480458471109
G6 439382725
G7 17181980
Bảng lô tô miền Bắc
04 04 05 07 09 17 18 19 22
22 22 22 25 34 39 47 53 61
64 65 69 70 76 80 82 87 94
ĐầuLoto
004, 04, 05, 07, 09,
117, 18, 19,
222, 22, 22, 22, 25,
334, 39,
447,
553,
661, 64, 65, 69,
770, 76,
880, 82, 87,
994,
LotoĐuôi
70, 80, 0
61, 1
22, 22, 22, 22, 82, 2
53, 3
04, 04, 34, 64, 94, 4
05, 25, 65, 5
76, 6
07, 17, 47, 87, 7
18, 8
09, 19, 39, 69, 9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 11-5-2024

Mã ĐB: 9LY - 10LY - 20LY - 6LY - 2LY - 13LY - 14LY - 3LY
ĐB 98076
G1 10832
G2 3406956100
G3 993452138223746715992538285169
G4 0930158793022080
G5 050640794286628196506402
G6 526321995
G7 64520077
Bảng lô tô miền Bắc
00 00 02 02 06 21 26 30 32
45 46 50 52 64 69 69 76 77
79 80 81 82 82 86 87 95 99
ĐầuLoto
000, 00, 02, 02, 06,
1
221, 26,
330, 32,
445, 46,
550, 52,
664, 69, 69,
776, 77, 79,
880, 81, 82, 82, 86, 87,
995, 99,
LotoĐuôi
00, 00, 30, 50, 80, 0
21, 81, 1
02, 02, 32, 52, 82, 82, 2
3
64, 4
45, 95, 5
06, 26, 46, 76, 86, 6
77, 87, 7
8
69, 69, 79, 99, 9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 4-5-2024

Mã ĐB: 4LQ - 10LQ - 17LQ - 2LQ - 11LQ - 19LQ - 18LQ - 14LQ
ĐB 90869
G1 86258
G2 9630301790
G3 138695457271317128104752503020
G4 0761456278330419
G5 667428305075686704779992
G6 950395845
G7 12283255
Bảng lô tô miền Bắc
03 10 12 17 19 20 25 28 30
32 33 45 50 55 58 61 62 67
69 69 72 74 75 77 90 92 95
ĐầuLoto
003,
110, 12, 17, 19,
220, 25, 28,
330, 32, 33,
445,
550, 55, 58,
661, 62, 67, 69, 69,
772, 74, 75, 77,
8
990, 92, 95,
LotoĐuôi
10, 20, 30, 50, 90, 0
61, 1
12, 32, 62, 72, 92, 2
03, 33, 3
74, 4
25, 45, 55, 75, 95, 5
6
17, 67, 77, 7
28, 58, 8
19, 69, 69, 9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 27-4-2024

Mã ĐB: 6LF - 19LF - 5LF - 18LF - 2LF - 8LF - 10LF - 16LF
ĐB 25842
G1 31827
G2 5184973421
G3 084186496034316243911697095866
G4 9943864823566102
G5 161188978947259976719757
G6 380430919
G7 93892535
Bảng lô tô miền Bắc
02 11 16 18 19 21 25 27 30
35 42 43 47 48 49 56 57 60
66 70 71 80 89 91 93 97 99
ĐầuLoto
002,
111, 16, 18, 19,
221, 25, 27,
330, 35,
442, 43, 47, 48, 49,
556, 57,
660, 66,
770, 71,
880, 89,
991, 93, 97, 99,
LotoĐuôi
30, 60, 70, 80, 0
11, 21, 71, 91, 1
02, 42, 2
43, 93, 3
4
25, 35, 5
16, 56, 66, 6
27, 47, 57, 97, 7
18, 48, 8
19, 49, 89, 99, 9

XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay Xổ Số Hà Nội, từ trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Thông tin mở thưởng của 7 kỳ quay số liên tiếp sẽ được hiển thị trên cùng một trang, người dùng chỉ cần kéo chuột hay vuốt màn hình là dễ dàng xem được.

Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất

Kết quả miền Bắc có 8 giải từ giải 1 đến giải 7 và một giải đặc biệt. Hiện tại, có 81.150 giải thưởng, tương ứng với 27 lần quay thưởng, cụ thể:

- 3 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.

- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.

- 900 Giải năm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.

- 4.500 Giải sáu: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.

- 60.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 40 ngàn đồng.

- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Chú ý: Nếu một tờ vé trúng thưởng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.