XSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ ba hàng tuần - XSMB T3

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 26-9-2023

Mã ĐB: 10ZS - 12ZS - 6ZS - 15ZS - 9ZS - 4ZS
ĐB 45236
G1 33099
G2 9224885832
G3 199638659404650579035110334001
G4 9605817486953932
G5 110098356748345258169380
G6 003883109
G7 34778481
Bảng lô tô miền Bắc
00 01 03 03 03 05 09 16 32
32 34 35 36 48 48 50 52 63
74 77 80 81 83 84 94 95 99
ĐầuLoto
000, 01, 03, 03, 03, 05, 09,
116,
2
332, 32, 34, 35, 36,
448, 48,
550, 52,
663,
774, 77,
880, 81, 83, 84,
994, 95, 99,
LotoĐuôi
00, 50, 80, 0
01, 81, 1
32, 32, 52, 2
03, 03, 03, 63, 83, 3
34, 74, 84, 94, 4
05, 35, 95, 5
16, 36, 6
77, 7
48, 48, 8
09, 99, 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 19-9-2023

Mã ĐB: 5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB
ĐB 50925
G1 75781
G2 9507245895
G3 415718904212852474560081862562
G4 8894561531655278
G5 194270553612478051383630
G6 212766598
G7 41288540
Bảng lô tô miền Bắc
12 12 15 18 25 28 30 38 40
41 42 42 52 55 56 62 65 66
71 72 78 80 81 85 94 95 98
ĐầuLoto
0
112, 12, 15, 18,
225, 28,
330, 38,
440, 41, 42, 42,
552, 55, 56,
662, 65, 66,
771, 72, 78,
880, 81, 85,
994, 95, 98,
LotoĐuôi
30, 40, 80, 0
41, 71, 81, 1
12, 12, 42, 42, 52, 62, 72, 2
3
94, 4
15, 25, 55, 65, 85, 95, 5
56, 66, 6
7
18, 28, 38, 78, 98, 8
9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 12-9-2023

Mã ĐB: 1YK - 7YK - 4YK - 5YK - 3YK - 11YK
ĐB 73132
G1 07023
G2 2068011439
G3 908233489466864317635691632737
G4 7532137255544557
G5 933939540197947034783924
G6 827958726
G7 03315210
Bảng lô tô miền Bắc
03 10 16 23 23 24 26 27 31
32 32 37 39 39 52 54 54 57
58 63 64 70 72 78 80 94 97
ĐầuLoto
003,
110, 16,
223, 23, 24, 26, 27,
331, 32, 32, 37, 39, 39,
4
552, 54, 54, 57, 58,
663, 64,
770, 72, 78,
880,
994, 97,
LotoĐuôi
10, 70, 80, 0
31, 1
32, 32, 52, 72, 2
03, 23, 23, 63, 3
24, 54, 54, 64, 94, 4
5
16, 26, 6
27, 37, 57, 97, 7
58, 78, 8
39, 39, 9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 5-9-2023

Mã ĐB: 8YS - 13YS - 6YS - 14YS - 10YS - 1YS
ĐB 06367
G1 75549
G2 3789786396
G3 210493839371943845060077695951
G4 0309128684504114
G5 942417462855019745724922
G6 912992842
G7 72443896
Bảng lô tô miền Bắc
06 09 12 14 22 24 38 42 43
44 46 49 49 50 51 55 67 72
72 76 86 92 93 96 96 97 97
ĐầuLoto
006, 09,
112, 14,
222, 24,
338,
442, 43, 44, 46, 49, 49,
550, 51, 55,
667,
772, 72, 76,
886,
992, 93, 96, 96, 97, 97,
LotoĐuôi
50, 0
51, 1
12, 22, 42, 72, 72, 92, 2
43, 93, 3
14, 24, 44, 4
55, 5
06, 46, 76, 86, 96, 96, 6
67, 97, 97, 7
38, 8
09, 49, 49, 9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 29-8-2023

Mã ĐB: 14XB - 7XB - 15XB - 5XB - 4XB - 11XB
ĐB 49278
G1 26681
G2 2527761276
G3 250400482677227445261662606494
G4 1586568768662962
G5 661766861073912489613505
G6 030130681
G7 22722171
Bảng lô tô miền Bắc
05 17 21 22 24 26 26 26 27
30 30 40 61 62 66 71 72 73
76 77 78 81 81 86 86 87 94
ĐầuLoto
005,
117,
221, 22, 24, 26, 26, 26, 27,
330, 30,
440,
5
661, 62, 66,
771, 72, 73, 76, 77, 78,
881, 81, 86, 86, 87,
994,
LotoĐuôi
30, 30, 40, 0
21, 61, 71, 81, 81, 1
22, 62, 72, 2
73, 3
24, 94, 4
05, 5
26, 26, 26, 66, 76, 86, 86, 6
17, 27, 77, 87, 7
78, 8
9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 22-8-2023

Mã ĐB: 4XK - 12XK - 9XK - 10XK - 11XK - 8XK
ĐB 60279
G1 20329
G2 9486206840
G3 883895433716232443135018672731
G4 7872699789830988
G5 784325736406236137558515
G6 282626868
G7 55329915
Bảng lô tô miền Bắc
06 13 15 15 26 29 31 32 32
37 40 43 55 55 61 62 68 72
73 79 82 83 86 88 89 97 99
ĐầuLoto
006,
113, 15, 15,
226, 29,
331, 32, 32, 37,
440, 43,
555, 55,
661, 62, 68,
772, 73, 79,
882, 83, 86, 88, 89,
997, 99,
LotoĐuôi
40, 0
31, 61, 1
32, 32, 62, 72, 82, 2
13, 43, 73, 83, 3
4
15, 15, 55, 55, 5
06, 26, 86, 6
37, 97, 7
68, 88, 8
29, 79, 89, 99, 9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 15-8-2023

Mã ĐB: 12XS - 3XS - 14XS - 6XS - 13XS - 10XS
ĐB 41861
G1 12901
G2 8286876177
G3 029594760210678553173830653035
G4 9975170843001454
G5 189745044626274545620388
G6 367908599
G7 90564522
Bảng lô tô miền Bắc
00 01 02 04 06 08 08 17 22
26 35 45 45 54 56 59 61 62
67 68 75 77 78 88 90 97 99
ĐầuLoto
000, 01, 02, 04, 06, 08, 08,
117,
222, 26,
335,
445, 45,
554, 56, 59,
661, 62, 67, 68,
775, 77, 78,
888,
990, 97, 99,
LotoĐuôi
00, 90, 0
01, 61, 1
02, 22, 62, 2
3
04, 54, 4
35, 45, 45, 75, 5
06, 26, 56, 6
17, 67, 77, 97, 7
08, 08, 68, 78, 88, 8
59, 99, 9

KQXSMB thứ 3 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần vào lúc 18h10, từ trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Để gia tăng cơ hội trúng thưởng, các bạn có thể tham khảo thêm nội dung Phân tích xổ số miền Bắc đươc cập nhật hàng ngày tại website

Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất

Kết quả miền Bắc có 8 giải từ giải 1 đến giải 7 và một giải đặc biệt. Hiện tại, có 81.150 giải thưởng, tương ứng với 27 lần quay thưởng, cụ thể:

- 3 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.

- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.

- 900 Giải năm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.

- 4.500 Giải sáu: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.

- 60.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 40 ngàn đồng.

- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Chú ý: Nếu một tờ vé trúng thưởng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.