KQXS Max 3d - Xổ số Max 3d Vietlott chiều hôm nay

Xổ số Max 3D ngày 24-6-2024 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 825 663 11 1tr
Nhì 377 661 355 554 71 350N
Ba 148 851 602 92 210N
822 619 273
KK 795 107 599 549 113 100N
322 921 432 630
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2340.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK491.000.000
G6Trùng 1 số G1504150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK496640.000

Xổ số Max 3D ngày 21-6-2024 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 057 188 12 1tr
Nhì 550 607 554 264 40 350N
Ba 512 904 410 42 210N
068 248 369
KK 858 835 115 459 90 100N
365 150 855 288
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3810.000.000
G4Trùng 2 số G.KK135.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK361.000.000
G6Trùng 1 số G1391150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK388140.000

Xổ số Max 3D ngày 19-6-2024 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 340 260 12 1tr
Nhì 597 845 507 434 99 350N
Ba 330 387 765 126 210N
589 366 159
KK 368 768 090 253 123 100N
847 892 125 537
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK361.000.000
G6Trùng 1 số G1408150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK388440.000

Xổ số Max 3D ngày 17-6-2024 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 687 382 32 1tr
Nhì 866 359 553 146 56 350N
Ba 220 772 240 78 210N
461 740 506
KK 122 728 603 050 104 100N
687 347 302 746
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1595150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK534740.000

Xổ số Max 3D ngày 14-6-2024 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 870 689 46 1tr
Nhì 686 881 543 581 47 350N
Ba 415 870 959 79 210N
244 994 412
KK 219 779 161 503 140 100N
468 577 577 096
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G6Trùng 1 số G1399150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK402940.000

Xổ số Max 3D ngày 12-6-2024 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 889 812 42 1tr
Nhì 477 756 072 724 52 350N
Ba 493 222 779 114 210N
827 101 319
KK 985 473 706 070 97 100N
606 321 027 638
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G33110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK771.000.000
G6Trùng 1 số G1360150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK388040.000

Xổ số Max 3D ngày 10-6-2024 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 950 472 30 1tr
Nhì 570 905 705 574 48 350N
Ba 641 086 091 95 210N
661 139 563
KK 396 204 591 085 158 100N
849 862 756 058
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G31210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK451.000.000
G6Trùng 1 số G1645150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK521540.000

KQXS Max 3D mở thưởng  vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.

Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay