KQXS Max 3d - Xổ số Max 3d Vietlott chiều hôm nay

Xổ số Max 3D ngày 12-4-2024 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 720 217 141 1tr
Nhì 573 379 612 338 118 350N
Ba 264 144 114 92 210N
025 465 932
KK 041 665 038 389 114 100N
067 748 226 557
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1516150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK388340.000

Xổ số Max 3D ngày 10-4-2024 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 577 268 50 1tr
Nhì 353 360 313 399 51 350N
Ba 669 493 577 71 210N
671 090 720
KK 626 240 729 972 141 100N
531 445 921 216
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2340.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK761.000.000
G6Trùng 1 số G1469150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK359840.000

Xổ số Max 3D ngày 8-4-2024 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 356 026 23 1tr
Nhì 553 466 562 100 53 350N
Ba 206 479 436 85 210N
998 641 371
KK 093 484 673 820 158 100N
117 149 111 888
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2540.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK115.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK621.000.000
G6Trùng 1 số G1564150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK568440.000

Xổ số Max 3D ngày 5-4-2024 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 677 048 49 1tr
Nhì 734 538 040 803 66 350N
Ba 493 844 085 42 210N
850 556 432
KK 723 115 538 007 96 100N
418 992 060 202
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1365150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK339240.000

Xổ số Max 3D ngày 3-4-2024 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 572 807 19 1tr
Nhì 459 252 285 085 50 350N
Ba 507 222 125 103 210N
363 829 739
KK 970 130 362 808 101 100N
599 150 825 070
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G6Trùng 1 số G1344150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK358340.000

Xổ số Max 3D ngày 1-4-2024 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 572 211 55 1tr
Nhì 914 900 845 854 26 350N
Ba 346 081 560 68 210N
199 991 016
KK 314 280 317 717 77 100N
076 340 462 708
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK95.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK541.000.000
G6Trùng 1 số G1712150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK477940.000

Xổ số Max 3D ngày 29-3-2024 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 021 859 10 1tr
Nhì 971 420 088 572 72 350N
Ba 450 371 362 229 210N
973 171 032
KK 598 290 276 149 109 100N
661 233 454 367
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1340150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK336940.000

KQXS Max 3D mở thưởng  vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.

Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay