KQXS Max 3d - Xổ số Max 3d Vietlott chiều hôm nay

Xổ số Max 3D ngày 25-11-2022 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 680 723 0 1tr
Nhì 873 865 399 678 0 350N
Ba 502 241 293 0 210N
250 614 038
KK 344 045 698 393 0 100N
732 197 335 456
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 21-11-2022 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 699 477 0 1tr
Nhì 785 528 031 637 0 350N
Ba 881 894 929 0 210N
865 181 107
KK 086 551 627 992 0 100N
459 607 008 737
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 18-11-2022 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 279 608 0 1tr
Nhì 693 408 561 620 0 350N
Ba 407 793 456 0 210N
197 165 853
KK 607 247 966 260 0 100N
643 243 805 024
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 16-11-2022 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 242 785 0 1tr
Nhì 099 546 473 496 0 350N
Ba 994 310 080 0 210N
328 132 604
KK 655 914 002 610 0 100N
412 058 389 917
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 14-11-2022 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 907 660 0 1tr
Nhì 318 257 129 657 0 350N
Ba 127 194 965 0 210N
558 084 451
KK 329 055 041 173 0 100N
044 980 851 046
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 11-11-2022 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 343 039 0 1tr
Nhì 549 795 410 480 0 350N
Ba 866 014 914 0 210N
596 911 004
KK 663 599 437 343 0 100N
208 015 821 822
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 9-11-2022 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 808 053 0 1tr
Nhì 085 830 790 065 0 350N
Ba 065 529 130 0 210N
372 783 916
KK 265 591 239 564 0 100N
594 224 977 906
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

KQXS Max 3D mở thưởng  vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.

Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay