Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

Box vote số ngày 03/10/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thien Nguyen
30 1 3
Quý Lê
27 1 2
Thãnh Chon
9 0 2
4
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
5
Huy Luuquang
8 1 1
6
Nguyên an vi
5 1 1
7
Căn Cô Số
4 0 1
8
THE END
4 0 1
9
Quý Ngô bá
4 1 1
10
Duc Tri Nguyen
4 0 1
11
Hiep Vu
4 0 1
12
Tâm Linh
4 0 1
13
Lâm Hoàng
4 1 1
14
Tien Ha
4 0 1
15
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
16
Thơi Đặng
0 0 0
17
Thanh phong
0 0 0
18
Vi Thạch
0 0 0
19
Sang Pham cao ba
0 0 0
20
BÁ VƯƠNG LÔ
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
Quý Lê
27 1 2
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
4
Hiep Vu
4 0 1
5
Duc Tri Nguyen
4 0 1
6
Căn Cô Số
4 0 1
7
THE END
4 0 1
8
Tien Ha
4 0 1
9
Quý Ngô bá
4 1 1
10
Thãnh Chon
9 0 1
11
Lâm Hoàng
4 1 1
12
Tâm Linh
4 0 1
13
Thien Nguyen
30 0 1
14
Huy Luuquang
8 1 1
15
Nguyên an vi
5 0 0
16
BÁ VƯƠNG LÔ
0 0 0
17
Sang Pham cao ba
0 0 0
18
Vi Thạch
0 0 0
19
Thanh phong
0 0 0
20
KQXSMB.mobi
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thien Nguyen
30 0 2
Nguyên an vi
5 0 1
Thãnh Chon
9 0 1
4
Sang Pham cao ba
0 0 0
5
Gia Cát Dự
0 0 0
6
Thanh phong
0 0 0
7
Thuyen Tran van
0 0 0
8
Lâm Hoàng
4 0 0
9
Tâm Linh
4 0 0
10
XSMN.mobi
0 0 0
11
Huy Luuquang
8 0 0
12
BÁ VƯƠNG LÔ
0 0 0
13
KQXSMB.mobi
0 0 0
14
Vi Thạch
0 0 0
15
Luân Ông già
0 0 0
16
Quý Ngô bá
4 0 0
17
Thơi Đặng
0 0 0
18
THE END
4 0 0
19
Căn Cô Số
4 0 0
20
Duc Tri Nguyen
4 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thien Nguyen
30 1 3
Quý Lê
27 1 2
Thãnh Chon
9 0 2
4
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
5
Huy Luuquang
8 1 1
6
Nguyên an vi
5 1 1
7
Căn Cô Số
4 0 1
8
THE END
4 0 1
9
Quý Ngô bá
4 1 1
10
Duc Tri Nguyen
4 0 1
11
Hiep Vu
4 0 1
12
Tâm Linh
4 0 1
13
Lâm Hoàng
4 1 1
14
Tien Ha
4 0 1
15
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
16
Thơi Đặng
0 0 0
17
Thanh phong
0 0 0
18
Vi Thạch
0 0 0
19
Sang Pham cao ba
0 0 0
20
BÁ VƯƠNG LÔ
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
Quý Lê
27 1 2
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
4
Hiep Vu
4 0 1
5
Duc Tri Nguyen
4 0 1
6
Căn Cô Số
4 0 1
7
THE END
4 0 1
8
Tien Ha
4 0 1
9
Quý Ngô bá
4 1 1
10
Thãnh Chon
9 0 1
11
Lâm Hoàng
4 1 1
12
Tâm Linh
4 0 1
13
Thien Nguyen
30 0 1
14
Huy Luuquang
8 1 1
15
Nguyên an vi
5 0 0
16
BÁ VƯƠNG LÔ
0 0 0
17
Sang Pham cao ba
0 0 0
18
Vi Thạch
0 0 0
19
Thanh phong
0 0 0
20
KQXSMB.mobi
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thien Nguyen
30 0 2
Nguyên an vi
5 0 1
Thãnh Chon
9 0 1
4
Sang Pham cao ba
0 0 0
5
Gia Cát Dự
0 0 0
6
Thanh phong
0 0 0
7
Thuyen Tran van
0 0 0
8
Lâm Hoàng
4 0 0
9
Tâm Linh
4 0 0
10
XSMN.mobi
0 0 0
11
Huy Luuquang
8 0 0
12
BÁ VƯƠNG LÔ
0 0 0
13
KQXSMB.mobi
0 0 0
14
Vi Thạch
0 0 0
15
Luân Ông già
0 0 0
16
Quý Ngô bá
4 0 0
17
Thơi Đặng
0 0 0
18
THE END
4 0 0
19
Căn Cô Số
4 0 0
20
Duc Tri Nguyen
4 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thien Nguyen
39 2 5
Quý Lê
27 1 2
Nguyên an vi
14 2 3
4
LỘC PHÁT 6868
13 2 3
5
Huy Luuquang
12 2 2
6
Quý Ngô bá
9 2 2
7
Thanh phong
9 1 2
8
Thãnh Chon
9 0 2
9
Thơi Đặng
9 1 2
10
Thuyen Tran van
4 0 1
11
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
12
Phúc Đàm quang
4 1 1
13
Hiep Vu
4 0 1
14
BÁ VƯƠNG LÔ
4 1 1
15
Tâm Linh
4 0 1
16
Căn Cô Số
4 0 1
17
Lâm Hoàng
4 1 1
18
THE END
4 0 1
19
Quyền Đoàn
4 0 1
20
Duc Tri Nguyen
4 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
LỘC PHÁT 6868
13 2 3
Thien Nguyen
39 1 3
Quý Lê
27 1 2
4
Nguyên an vi
14 1 2
5
Thơi Đặng
9 1 2
6
Quý Ngô bá
9 2 2
7
Huy Luuquang
12 2 2
8
Thuyen Tran van
4 0 1
9
Thanh phong
9 0 1
10
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
11
Phúc Đàm quang
4 1 1
12
Hiep Vu
4 0 1
13
BÁ VƯƠNG LÔ
4 0 1
14
Tâm Linh
4 0 1
15
Căn Cô Số
4 0 1
16
Lâm Hoàng
4 1 1
17
THE END
4 0 1
18
Quyền Đoàn
4 0 1
19
Duc Tri Nguyen
4 0 1
20
Thãnh Chon
9 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thien Nguyen
39 0 2
Nguyên an vi
14 0 1
Thãnh Chon
9 0 1
4
Thanh phong
9 0 1
5
THE END
4 0 0
6
Quý Lê
27 0 0
7
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 0
8
Phúc Đàm quang
4 0 0
9
Phúc Đàm Quang
0 0 0
10
BÁ VƯƠNG LÔ
4 0 0
11
Tâm Linh
4 0 0
12
Huy Luuquang
12 0 0
13
Phạm Cường
0 0 0
14
Sang Pham cao ba
0 0 0
15
Quyền Đoàn
4 0 0
16
Quý Ngô bá
9 0 0
17
Thơi Đặng
9 0 0
18
LỘC PHÁT 6868
13 0 0
19
Duc Tri Nguyen
4 0 0
20
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1239 102 246
LỘC PHÁT 6868
1140 127 223
Tâm Linh
1106 99 212
4
Duc Tri Nguyen
1073 89 213
5
Hàm Lý
870 58 161
6
Hà Duyên
863 105 161
7
Thãnh Chon
861 59 163
8
Thơi Đặng
831 63 163
9
Phạm Cường
818 81 158
10
Nguyên an vi
809 73 160
11
Quỳnh NguyỄn
777 84 149
12
Phúc Đàm quang
775 88 148
13
Ngoan Kim
756 59 145
14
TRẦN VỦ ĐỆ
736 56 141
15
BÁ VƯƠNG LÔ
717 92 144
16
Luân Ông già
713 57 144
17
XSMN.mobi
680 78 131
18
KQXSMB.mobi
674 76 128
19
Hoàng Hiệp
639 67 122
20
Xuân Trà Giang
635 41 123
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
1073 89 208
THE END
1239 63 198
LỘC PHÁT 6868
1140 101 192
4
Tâm Linh
1106 84 169
5
Hà Duyên
863 99 151
6
Thơi Đặng
831 51 144
7
Phạm Cường
818 67 141
8
Nguyên an vi
809 66 141
9
Thãnh Chon
861 46 133
10
Luân Ông già
713 49 132
11
Hàm Lý
870 42 131
12
BÁ VƯƠNG LÔ
717 79 129
13
Ngoan Kim
756 55 125
14
Phúc Đàm quang
775 65 124
15
Quỳnh NguyỄn
777 73 123
16
TRẦN VỦ ĐỆ
736 44 119
17
XSMN.mobi
680 58 110
18
KQXSMB.mobi
674 60 108
19
Hoàng Hiệp
639 55 105
20
Xuân Trà Giang
635 33 100
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1239 9 48
Tâm Linh
1106 4 43
LỘC PHÁT 6868
1140 2 31
4
Hàm Lý
870 2 30
5
Thãnh Chon
861 3 30
6
Quỳnh NguyỄn
777 4 26
7
Phúc Đàm quang
775 9 24
8
Xuân Trà Giang
635 2 23
9
TRẦN VỦ ĐỆ
736 6 22
10
XSMN.mobi
680 4 21
11
Ngoan Kim
756 0 20
12
KQXSMB.mobi
674 6 20
13
Thơi Đặng
831 0 19
14
Nguyên an vi
809 0 19
15
Phạm Cường
818 0 17
16
Hoàng Hiệp
639 4 17
17
Hùng Lý văn
471 0 16
18
BÁ VƯƠNG LÔ
717 0 15
19
Bui Tien
343 0 14
20
Thuy Thanh
358 3 14
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 03/10/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Thanh phong
78
76
78
74
74
74
76
78
79
67
Luân Ông già
23
23
32
23
32
23
32
23

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 03/10/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

4519 ngày 8216 ngày 7213 ngày 1312 ngày 4611 ngày
5811 ngày 4910 ngày 9010 ngày 319 ngày 429 ngày
398 ngày 408 ngày 768 ngày 147 ngày 517 ngày
657 ngày 937 ngày 016 ngày 776 ngày 806 ngày
836 ngày 956 ngày 285 ngày 345 ngày 475 ngày
855 ngày 224 ngày 244 ngày 364 ngày 434 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

9716 lần 6615 lần 6913 lần 0513 lần 2313 lần
2412 lần 7512 lần 1412 lần 3312 lần 8012 lần
3211 lần 0911 lần 9411 lần 0311 lần 4011 lần
0711 lần 5210 lần 8110 lần 9310 lần 6310 lần
1110 lần 6210 lần 5610 lần 5010 lần 749 lần
049 lần 229 lần 929 lần 169 lần 729 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

1331
9 ngày
3993
7 ngày
2882
5 ngày
5885
5 ngày
2442
4 ngày
3443
4 ngày
1441
3 ngày
6776
3 ngày
0110
2 ngày
0440
2 ngày
1221
2 ngày
1661
2 ngày
5775
2 ngày
6886
2 ngày
0330
1 ngày
0770
1 ngày
0880
1 ngày
1551
1 ngày
1771
1 ngày
2552
1 ngày
2992
1 ngày
3883
1 ngày
4994
1 ngày
5665
1 ngày
7887
1 ngày
8998
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84479 ngày 01444 ngày 90366 ngày 74349 ngày 07288 ngày
00276 ngày 12272 ngày 82253 ngày 38243 ngày 13233 ngày
16231 ngày 35227 ngày 27216 ngày 92196 ngày 64195 ngày
45181 ngày 26176 ngày 05161 ngày 75159 ngày 55158 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.