Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

Box vote số ngày 25/02/2024
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
TÀI LỘC 6868
18 0 3
Tâm Linh
13 0 3
Hunter Fishing
10 0 1
4
Phúc Đàm quang
9 0 2
5
Luân Ông già
9 0 2
6
Thãnh Chon
9 1 2
7
Thuyen Tran van
8 1 1
8
Pro Bom
8 0 1
9
Việt hùng lạng sơn
8 1 2
10
Bảo Bảo (tinh)
8 1 2
11
Độc thu lô
5 1 1
12
Phúc Đàm Quang
4 1 1
13
Dung Thanh
4 0 1
14
Duc Tri Nguyen
4 0 1
15
Thành Đạt Nguyễn
4 0 1
16
Nguyên an vi
0 0 0
17
Bố Già
0 0 0
18
Thien Nguyen
0 0 0
19
Hồ Tuyết
0 0 0
20
Cong Dang
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
13 0 3
TÀI LỘC 6868
18 0 3
Luân Ông già
9 0 2
4
Thãnh Chon
9 1 2
5
Việt hùng lạng sơn
8 0 2
6
Bảo Bảo (tinh)
8 1 2
7
Phúc Đàm Quang
4 1 1
8
Dung Thanh
4 0 1
9
Pro Bom
8 0 1
10
Phúc Đàm quang
9 0 1
11
Hunter Fishing
10 0 1
12
Duc Tri Nguyen
4 0 1
13
Thuyen Tran van
8 1 1
14
Thành Đạt Nguyễn
4 0 1
15
Độc thu lô
5 1 1
16
Thien Nguyen
0 0 0
17
Hồ Tuyết
0 0 0
18
Nguyên an vi
0 0 0
19
Bố Già
0 0 0
20
Cong Dang
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Phúc Đàm quang
9 0 1
Thien Nguyen
0 0 0
Hồ Tuyết
0 0 0
4
Pro Bom
8 0 0
5
Tâm Linh
13 0 0
6
TÀI LỘC 6868
18 0 0
7
THE END
0 0 0
8
Bố Già
0 0 0
9
Nguyên an vi
0 0 0
10
Hunter Fishing
10 0 0
11
Bảo Bảo (tinh)
8 0 0
12
Thuy Nguyen
0 0 0
13
Whod Tire
0 0 0
14
Cong Dang
0 0 0
15
Việt hùng lạng sơn
8 0 0
16
Duc Tri Nguyen
4 0 0
17
Thuyen Tran van
8 0 0
18
Thành Đạt Nguyễn
4 0 0
19
Độc thu lô
5 0 0
20
Luân Ông già
9 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Bố Già
50 5 11
Nguyên an vi
47 4 7
Xuân Trà Giang
47 1 7
4
Phúc Đàm Quang
43 5 8
5
Luân Ông già
42 0 8
6
Thãnh Chon
36 4 6
7
Độc thu lô
31 5 6
8
Việt hùng lạng sơn
31 4 7
9
TÀI LỘC 6868
31 2 6
10
Thuyen Tran van
30 3 6
11
Bảo Bảo (tinh)
30 3 6
12
Tâm Linh
27 2 6
13
Phúc Đàm quang
22 0 5
14
Whod Tire
22 3 4
15
THE END
17 2 4
16
Duc Tri Nguyen
17 2 4
17
Dung Thanh
16 2 4
18
HIỆP Hoàng
14 0 3
19
Hà Duyên
13 3 3
20
Pro Bom
13 1 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Bố Già
50 4 9
Độc thu lô
31 5 6
Luân Ông già
42 0 6
4
Tâm Linh
27 2 6
5
Thuyen Tran van
30 3 6
6
Bảo Bảo (tinh)
30 3 6
7
TÀI LỘC 6868
31 2 6
8
Phúc Đàm Quang
43 4 6
9
Việt hùng lạng sơn
31 0 5
10
Thãnh Chon
36 3 5
11
Dung Thanh
16 2 4
12
Whod Tire
22 3 4
13
Duc Tri Nguyen
17 2 4
14
Xuân Trà Giang
47 1 4
15
Nguyên an vi
47 2 4
16
THE END
17 2 3
17
Phúc Đàm quang
22 0 3
18
HIỆP Hoàng
14 0 3
19
Hà Duyên
13 3 3
20
Hiep Vu
12 2 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Nguyên an vi
47 0 3
Xuân Trà Giang
47 0 3
Việt hùng lạng sơn
31 2 2
4
Luân Ông già
42 0 2
5
Phúc Đàm Quang
43 2 2
6
Bố Già
50 0 2
7
Phúc Đàm quang
22 0 2
8
Thãnh Chon
36 0 1
9
BÁ VƯƠNG LÔ
9 0 1
10
Thành Đạt Nguyễn
9 0 1
11
THE END
17 0 1
12
Whod Tire
22 0 0
13
Thuyen Tran van
30 0 0
14
Thien Nguyen
4 0 0
15
TÀI LỘC 6868
31 0 0
16
ђươภو ࿐ŋɠųყễŋ
0 0 0
17
Hunter Fishing
10 0 0
18
Duc Tri Nguyen
17 0 0
19
Bảo Bảo (tinh)
30 0 0
20
Thiết Cần
9 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thuyen Tran van
124 11 20
Nguyên an vi
110 8 19
Bố Già
102 10 18
4
TÀI LỘC 6868
97 9 19
5
Thien Nguyen
94 5 17
6
Tâm Linh
86 9 17
7
Thãnh Chon
76 4 15
8
Duc Tri Nguyen
75 8 17
9
Đừng Đánh Đậm.Nên Nhỏ Nhẹ
72 6 14
10
Luân Ông già
72 4 15
11
Độc thu lô
71 8 14
12
Phúc Đàm Quang
71 7 14
13
Phúc Đàm quang
69 8 14
14
HIỆP Hoàng
64 4 11
15
Xuân Trà Giang
60 3 10
16
Whod Tire
53 5 9
17
Bảo Bảo (tinh)
52 4 11
18
Hà Duyên
51 5 10
19
Lâm Mộc
43 3 6
20
THE END
42 4 10
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
TÀI LỘC 6868
97 9 19
Thuyen Tran van
124 9 18
Duc Tri Nguyen
75 8 17
4
Bố Già
102 9 16
5
Tâm Linh
86 7 16
6
Độc thu lô
71 8 14
7
Thien Nguyen
94 5 14
8
Nguyên an vi
110 4 14
9
Luân Ông già
72 4 13
10
Đừng Đánh Đậm.Nên Nhỏ Nhẹ
72 5 13
11
Thãnh Chon
76 3 13
12
Phúc Đàm quang
69 7 11
13
Bảo Bảo (tinh)
52 3 10
14
Phúc Đàm Quang
71 5 10
15
Hà Duyên
51 5 10
16
THE END
42 4 9
17
HIỆP Hoàng
64 3 9
18
Thuy Nguyen
36 6 8
19
Hồ Tuyết
42 2 8
20
Whod Tire
53 3 8
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Nguyên an vi
110 1 5
Phúc Đàm Quang
71 3 4
Xuân Trà Giang
60 0 3
4
Lâm Mộc
43 0 3
5
Thien Nguyen
94 0 3
6
Phúc Đàm quang
69 0 3
7
Thơi Đặng
33 0 2
8
Việt hùng lạng sơn
31 2 2
9
Bố Già
102 0 2
10
Hồ Tuyết
42 0 2
11
Thuyen Tran van
124 0 2
12
Luân Ông già
72 0 2
13
Việt Trần Văn
27 0 2
14
Thãnh Chon
76 0 2
15
HIỆP Hoàng
64 0 2
16
ђươภو ࿐ŋɠųყễŋ
31 0 1
17
BÁ VƯƠNG LÔ
36 0 1
18
Trái tim đá
40 0 1
19
Cong Dang
32 0 1
20
Whod Tire
53 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thuyen Tran van
316 28 54
THE END
245 18 47
Tâm Linh
239 25 45
4
Nguyên an vi
237 18 45
5
Bảo Bảo (tinh)
233 25 45
6
Độc thu lô
228 22 42
7
TÀI LỘC 6868
226 22 45
8
Luân Ông già
222 18 46
9
Duc Tri Nguyen
206 18 44
10
Thãnh Chon
205 15 41
11
Hà Duyên
197 26 36
12
Thien Nguyen
196 15 38
13
Bố Già
175 19 35
14
Phúc Đàm quang
168 17 29
15
Whod Tire
168 17 30
16
Phúc Đàm Quang
156 17 32
17
Đừng Đánh Đậm.Nên Nhỏ Nhẹ
155 13 31
18
Thuy Nguyen
140 21 30
19
Lâm Mộc
138 11 24
20
Dung Thanh
133 18 27
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thuyen Tran van
316 23 45
Luân Ông già
222 16 41
TÀI LỘC 6868
226 21 41
4
Duc Tri Nguyen
206 17 40
5
Tâm Linh
239 20 37
6
Bảo Bảo (tinh)
233 17 37
7
Nguyên an vi
237 13 36
8
THE END
245 13 35
9
Độc thu lô
228 17 35
10
Thãnh Chon
205 12 35
11
Hà Duyên
197 25 34
12
Thien Nguyen
196 15 33
13
Bố Già
175 16 32
14
Thuy Nguyen
140 21 30
15
Đừng Đánh Đậm.Nên Nhỏ Nhẹ
155 12 29
16
Whod Tire
168 13 26
17
Phúc Đàm Quang
156 13 26
18
Dung Thanh
133 18 24
19
Phúc Đàm quang
168 16 24
20
TRẦN VỦ ĐỆ
95 13 21
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
245 0 12
Thuyen Tran van
316 0 9
Nguyên an vi
237 2 9
4
Tâm Linh
239 0 8
5
Bảo Bảo (tinh)
233 7 8
6
Độc thu lô
228 4 7
7
Phúc Đàm Quang
156 4 6
8
Thãnh Chon
205 0 6
9
Trái tim đá
133 2 5
10
Phúc Đàm quang
168 0 5
11
Luân Ông già
222 0 5
12
Việt Trần Văn
77 0 5
13
Thơi Đặng
75 2 5
14
Thien Nguyen
196 0 5
15
ђươภو ࿐ŋɠųყễŋ
98 0 5
16
Lâm Mộc
138 0 5
17
Duc Tri Nguyen
206 0 4
18
TÀI LỘC 6868
226 0 4
19
Whod Tire
168 0 4
20
Xuân Trà Giang
73 0 4
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 25/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Độc thu lô
94
20
21
65
10
70
70
10
65
07
02
20
56
57
51
89
Hồ Tuyết
05
86
68
90
09
04
40
Luân Ông già
81
18
81
08
80
08
24
42
15
51
29
92
47
74
83
38

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 25/02/2024

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

7115 ngày 1714 ngày 4614 ngày 8614 ngày 2712 ngày
2311 ngày 6311 ngày 7410 ngày 659 ngày 768 ngày
848 ngày 557 ngày 777 ngày 947 ngày 036 ngày
076 ngày 096 ngày 106 ngày 146 ngày 296 ngày
626 ngày 976 ngày 015 ngày 025 ngày 545 ngày
575 ngày 595 ngày 855 ngày 054 ngày 064 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

9015 lần 4115 lần 3114 lần 1113 lần 5613 lần
5113 lần 3512 lần 2012 lần 1812 lần 6612 lần
4212 lần 4911 lần 4011 lần 8811 lần 6210 lần
2410 lần 7010 lần 7610 lần 1610 lần 9510 lần
6110 lần 9910 lần 7910 lần 0410 lần 8910 lần
149 lần 449 lần 039 lần 539 lần 379 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

1771
14 ngày
0110
5 ngày
2332
4 ngày
2992
4 ngày
5885
4 ngày
1661
3 ngày
4664
3 ngày
4994
3 ngày
0550
2 ngày
1221
2 ngày
1881
2 ngày
2662
2 ngày
2772
2 ngày
4884
2 ngày
5995
2 ngày
6776
2 ngày
7887
2 ngày
0220
1 ngày
0330
1 ngày
0880
1 ngày
1441
1 ngày
3883
1 ngày
3993
1 ngày
5775
1 ngày
6886
1 ngày
7997
1 ngày
8998
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

90507 ngày 07429 ngày 82394 ngày 35368 ngày 92337 ngày
55299 ngày 96286 ngày 63263 ngày 81260 ngày 83231 ngày
08226 ngày 97220 ngày 42211 ngày 15204 ngày 72197 ngày
28191 ngày 93190 ngày 87186 ngày 30185 ngày 34181 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.