Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

Box vote số ngày 25/06/2024
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
13 1 3
Bố Già
10 1 1
Doan Quyen
9 1 2
4
Dung Thanh
9 1 2
5
Whod Tire
9 0 2
6
Xuân Trà Giang
9 0 2
7
TRẦN VỦ ĐỆ
9 1 2
8
Bảo Bảo (tinh)
8 1 1
9
TÀI LỘC 6868
8 1 1
10
nương nguyễn
5 0 1
11
Hà Duyên
5 1 1
12
Ngân Phong le thanh
5 0 1
13
Anh Thợ Camera
5 1 1
14
Độc thu lô
5 1 1
15
THE END
4 0 1
16
Nguyên an vi
4 1 1
17
Thãnh Chon
4 0 1
18
Thuyen Tran van
0 0 0
19
Khuyến Đặng
0 0 0
20
Quỳnh NguyỄn
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
13 1 3
Doan Quyen
9 1 2
Dung Thanh
9 1 2
4
Whod Tire
9 0 2
5
Xuân Trà Giang
9 0 2
6
TRẦN VỦ ĐỆ
9 1 2
7
nương nguyễn
5 0 1
8
Thãnh Chon
4 0 1
9
Hà Duyên
5 1 1
10
THE END
4 0 1
11
Bố Già
10 1 1
12
TÀI LỘC 6868
8 1 1
13
Ngân Phong le thanh
5 0 1
14
Anh Thợ Camera
5 1 1
15
Bảo Bảo (tinh)
8 1 1
16
Nguyên an vi
4 1 1
17
Độc thu lô
5 1 1
18
Thuyen Tran van
0 0 0
19
Khuyến Đặng
0 0 0
20
Quỳnh NguyỄn
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
TRẦN VỦ ĐỆ
9 0 0
Doan Quyen
9 0 0
Hà Duyên
5 0 0
4
Ling195
0 0 0
5
Dung Thanh
9 0 0
6
Quỳnh NguyỄn
0 0 0
7
THE END
4 0 0
8
Bố Già
10 0 0
9
TÀI LỘC 6868
8 0 0
10
Tâm Linh
13 0 0
11
Thuyen Tran van
0 0 0
12
Thãnh Chon
4 0 0
13
Xuân Trà Giang
9 0 0
14
Ngân Phong le thanh
5 0 0
15
Anh Thợ Camera
5 0 0
16
Khuyến Đặng
0 0 0
17
Whod Tire
9 0 0
18
Bảo Bảo (tinh)
8 0 0
19
Duc Tri Nguyen
0 0 0
20
Nguyên an vi
4 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
13 1 3
Bố Già
10 1 1
Doan Quyen
9 1 2
4
Dung Thanh
9 1 2
5
Whod Tire
9 0 2
6
Xuân Trà Giang
9 0 2
7
TRẦN VỦ ĐỆ
9 1 2
8
Bảo Bảo (tinh)
8 1 1
9
TÀI LỘC 6868
8 1 1
10
nương nguyễn
5 0 1
11
Hà Duyên
5 1 1
12
Ngân Phong le thanh
5 0 1
13
Anh Thợ Camera
5 1 1
14
Độc thu lô
5 1 1
15
THE END
4 0 1
16
Nguyên an vi
4 1 1
17
Thãnh Chon
4 0 1
18
Thuyen Tran van
0 0 0
19
Khuyến Đặng
0 0 0
20
Quỳnh NguyỄn
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
13 1 3
Doan Quyen
9 1 2
Dung Thanh
9 1 2
4
Whod Tire
9 0 2
5
Xuân Trà Giang
9 0 2
6
TRẦN VỦ ĐỆ
9 1 2
7
nương nguyễn
5 0 1
8
Thãnh Chon
4 0 1
9
Hà Duyên
5 1 1
10
THE END
4 0 1
11
Bố Già
10 1 1
12
TÀI LỘC 6868
8 1 1
13
Ngân Phong le thanh
5 0 1
14
Anh Thợ Camera
5 1 1
15
Bảo Bảo (tinh)
8 1 1
16
Nguyên an vi
4 1 1
17
Độc thu lô
5 1 1
18
Thuyen Tran van
0 0 0
19
Khuyến Đặng
0 0 0
20
Quỳnh NguyỄn
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
TRẦN VỦ ĐỆ
9 0 0
Doan Quyen
9 0 0
Hà Duyên
5 0 0
4
Ling195
0 0 0
5
Dung Thanh
9 0 0
6
Quỳnh NguyỄn
0 0 0
7
THE END
4 0 0
8
Bố Già
10 0 0
9
TÀI LỘC 6868
8 0 0
10
Tâm Linh
13 0 0
11
Thuyen Tran van
0 0 0
12
Thãnh Chon
4 0 0
13
Xuân Trà Giang
9 0 0
14
Ngân Phong le thanh
5 0 0
15
Anh Thợ Camera
5 0 0
16
Khuyến Đặng
0 0 0
17
Whod Tire
9 0 0
18
Bảo Bảo (tinh)
8 0 0
19
Duc Tri Nguyen
0 0 0
20
Nguyên an vi
4 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Xuân Trà Giang
134 7 25
Tâm Linh
130 14 23
Khuyến Đặng
130 9 23
4
TÀI LỘC 6868
121 17 23
5
Hà Duyên
112 13 22
6
Duc Tri Nguyen
108 11 24
7
Anh Thợ Camera
108 10 18
8
Dung Thanh
102 14 23
9
Nguyên an vi
102 10 20
10
Độc thu lô
97 13 20
11
Whod Tire
90 13 19
12
Căn Cô Số
90 8 16
13
Bảo Bảo (tinh)
88 15 18
14
THE END
87 4 17
15
Yen Duong
83 10 17
16
Thãnh Chon
72 7 16
17
Quỳnh NguyỄn
68 4 9
18
Bố Già
67 7 14
19
Thuyen Tran van
63 6 13
20
Doan Quyen
62 8 13
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
108 11 24
TÀI LỘC 6868
121 15 21
Dung Thanh
102 11 21
4
Khuyến Đặng
130 7 19
5
Tâm Linh
130 11 19
6
Hà Duyên
112 11 19
7
Nguyên an vi
102 10 18
8
Whod Tire
90 13 17
9
Xuân Trà Giang
134 2 17
10
Bảo Bảo (tinh)
88 15 17
11
Độc thu lô
97 12 17
12
Anh Thợ Camera
108 10 16
13
Yen Duong
83 10 16
14
Thãnh Chon
72 6 14
15
Doan Quyen
62 8 13
16
THE END
87 2 13
17
Căn Cô Số
90 8 13
18
Bố Già
67 7 13
19
Thuyen Tran van
63 6 13
20
Loi Loi
60 5 10
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Xuân Trà Giang
134 5 8
Khuyến Đặng
130 0 4
Tâm Linh
130 0 4
4
THE END
87 0 4
5
Hà Duyên
112 1 3
6
Căn Cô Số
90 0 3
7
Độc thu lô
97 0 3
8
Loi Loi
60 0 2
9
ђươภو ࿐ŋɠųყễŋ
56 2 2
10
Dung Thanh
102 0 2
11
TÀI LỘC 6868
121 0 2
12
Anh Thợ Camera
108 0 2
13
Whod Tire
90 0 2
14
Thãnh Chon
72 0 2
15
Nguyên an vi
102 0 2
16
Quỳnh NguyỄn
68 2 2
17
Ling195
47 0 2
18
Bảo Bảo (tinh)
88 0 1
19
Bố Già
67 0 1
20
Yen Duong
83 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Độc thu lô
893 97 164
Thuyen Tran van
808 90 148
Nguyên an vi
784 69 152
4
Tâm Linh
772 82 147
5
TÀI LỘC 6868
716 80 141
6
Thãnh Chon
691 57 143
7
THE END
684 47 130
8
Duc Tri Nguyen
662 47 129
9
Hà Duyên
636 76 118
10
Dung Thanh
620 75 122
11
Whod Tire
588 64 111
12
Thien Nguyen
578 44 111
13
Xuân Trà Giang
527 43 100
14
Bảo Bảo (tinh)
499 61 95
15
Ling195
482 41 88
16
Phúc Đàm quang
480 46 85
17
ђươภو ࿐ŋɠųყễŋ
458 56 89
18
Bố Già
458 48 92
19
Shin
424 48 87
20
Hồ Tuyết
372 41 70
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thuyen Tran van
808 83 134
Độc thu lô
893 81 130
Nguyên an vi
784 56 128
4
Thãnh Chon
691 48 127
5
TÀI LỘC 6868
716 67 126
6
Tâm Linh
772 67 123
7
Duc Tri Nguyen
662 46 120
8
Hà Duyên
636 70 109
9
Dung Thanh
620 65 107
10
THE END
684 37 104
11
Whod Tire
588 53 94
12
Thien Nguyen
578 41 93
13
Bảo Bảo (tinh)
499 46 81
14
Bố Già
458 41 80
15
Xuân Trà Giang
527 33 80
16
Shin
424 41 78
17
ђươภو ࿐ŋɠųყễŋ
458 41 76
18
Phúc Đàm quang
480 39 72
19
Ling195
482 23 66
20
TRẦN VỦ ĐỆ
352 30 58
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Độc thu lô
893 8 34
THE END
684 0 26
Nguyên an vi
784 2 24
4
Tâm Linh
772 2 24
5
Ling195
482 8 22
6
Xuân Trà Giang
527 5 20
7
Thien Nguyen
578 0 18
8
Whod Tire
588 2 17
9
Thãnh Chon
691 0 16
10
Dung Thanh
620 0 15
11
TÀI LỘC 6868
716 4 15
12
Thuyen Tran van
808 0 14
13
Bảo Bảo (tinh)
499 9 14
14
ђươภو ࿐ŋɠųყễŋ
458 5 13
15
Hồ Tuyết
372 4 13
16
Phúc Đàm quang
480 0 13
17
Bố Già
458 4 12
18
HIỆP Hoàng
290 4 10
19
Hàm Lý
238 2 9
20
Duc Tri Nguyen
662 0 9
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 25/06/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Duc Tri Nguyen
18
18
39
78
78
76
78
76
Độc thu lô
50
30
05
73
65
56
56
65
25
52
00
55
70
07
19
81
Thãnh Chon
27
72
27
27
72
27
27
72
52
62
82
92
02
12
Quý Lê
35
51
74
Whod Tire
05
50
32
14
41
49
94
45
54
46
47
48
44
42
34
43
Đừng Đánh Đậm.Nên Nhỏ Nhẹ
45
54
55
55
45
54
11
22
33
44
55
66
77
88
99
Việt Trần Văn
56
56
65
56
41
14
56
65
14
41
00
55
76
67
29
92

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 25/06/2024

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

2720 ngày 0013 ngày 3113 ngày 4811 ngày 6010 ngày
189 ngày 639 ngày 739 ngày 698 ngày 818 ngày
097 ngày 307 ngày 887 ngày 917 ngày 536 ngày
746 ngày 986 ngày 075 ngày 145 ngày 245 ngày
565 ngày 935 ngày 044 ngày 384 ngày 404 ngày
584 ngày 684 ngày 834 ngày 904 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

3217 lần 5915 lần 9615 lần 6615 lần 8913 lần
4913 lần 1212 lần 2912 lần 4112 lần 7811 lần
4411 lần 7911 lần 8011 lần 9011 lần 3710 lần
5010 lần 1610 lần 9810 lần 1010 lần 6110 lần
3310 lần 2110 lần 7010 lần 019 lần 199 lần
579 lần 559 lần 539 lần 929 lần 069 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

1881
8 ngày
0440
4 ngày
0990
4 ngày
3883
4 ngày
1331
3 ngày
1991
3 ngày
2442
3 ngày
3553
3 ngày
4774
3 ngày
5885
3 ngày
8998
3 ngày
0330
2 ngày
0660
2 ngày
0770
2 ngày
1551
2 ngày
1771
2 ngày
2552
2 ngày
3993
2 ngày
4884
2 ngày
2332
1 ngày
2772
1 ngày
2882
1 ngày
3663
1 ngày
4994
1 ngày
5665
1 ngày
6996
1 ngày
7887
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

63383 ngày 08346 ngày 15324 ngày 72317 ngày 28311 ngày
93310 ngày 30305 ngày 14271 ngày 54249 ngày 91221 ngày
59217 ngày 29213 ngày 21197 ngày 60192 ngày 11180 ngày
16179 ngày 58171 ngày 40167 ngày 18164 ngày 85160 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.