Danh sách các cao thủ đánh con 11

Các cao thủ đã chọn số 11 ngày 18/07/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Thãnh Chon
25
52
25
25
11
61
25
52
11
61
21
41
71