Danh sách các cao thủ đánh con 11

Các cao thủ đã chọn số 11 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Phúc Đàm Quang
72
44
11
Đừng Đánh Đậm.Nên Nhỏ Nhẹ
65
67
76
65
77
90
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
ђươภو ࿐ŋɠųყễŋ
79
29
92
79
97
89
98
87
78
89
79
97
11