Danh sách các cao thủ đánh con 14

Các cao thủ đã chọn số 14 ngày 18/07/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Độc thu lô
14
41
37
67
32
20
32
20
76
67
14
23
07
70
65
63
Tuấn Lê
89
16
61
61
26
62
44
89
16
61
26
62
14
94
49