Danh sách các cao thủ đánh con 18

Các cao thủ đã chọn số 18 ngày 25/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Luân Ông già
81
18
81
08
80
08
24
42
15
51
29
92
47
74
83
38