Danh sách các cao thủ đánh con 32

Các cao thủ đã chọn số 32 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Nhi Tran
23
32
27
72
01