Danh sách các cao thủ đánh con 57

Các cao thủ đã chọn số 57 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Thuyen Tran van
50
50
51
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Hiep Vu
39
93
93
20
75
89
98
02
20
57
75
48
84
28
37