Danh sách các cao thủ đánh con 58

Các cao thủ đã chọn số 58 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Thuyen Tran van
50
50
51
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Thanh Nguyen
27
58
85
63
36
63