Danh sách các cao thủ đánh con 63

Các cao thủ đã chọn số 63 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Bố Già
29
92
29
29
92
29
29
92
22
99
89
98
82
28
88
63
Thanh Nguyen
27
58
85
63
36
63