Danh sách các cao thủ đánh con 65

Các cao thủ đã chọn số 65 ngày 18/07/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Độc thu lô
14
41
37
67
32
20
32
20
76
67
14
23
07
70
65
63