Danh sách các cao thủ đánh con 70

Các cao thủ đã chọn số 70 ngày 25/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Độc thu lô
94
20
21
65
10
70
70
10
65
07
02
20
56
57
51
89