Danh sách các cao thủ đánh con 76

Các cao thủ đã chọn số 76 ngày 25/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Thành Đạt Nguyễn
21
07
31
80
08
80
09
90
12
21
68
86
76
67
77
22