Đề 18 bao nhiêu ngày chưa ra?. Đề về 18 hôm sau đánh con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 18

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
91 3 lần 34 2 lần 68 2 lần 85 2 lần 74 2 lần
48 2 lần 67 2 lần 33 2 lần 15 2 lần 45 2 lần
25 2 lần 06 2 lần 65 2 lần 17 2 lần 89 1 lần
44 1 lần 47 1 lần 19 1 lần 27 1 lần 54 1 lần
09 1 lần 22 1 lần 20 1 lần 30 1 lần 21 1 lần
66 1 lần 00 1 lần 69 1 lần 58 1 lần 57 1 lần
35 1 lần 01 1 lần 77 1 lần 49 1 lần 87 1 lần
84 1 lần 13 1 lần 37 1 lần 92 1 lần 08 1 lần
03 1 lần 70 1 lần 97 1 lần 72 1 lần 73 1 lần
95 1 lần 29 1 lần 10 1 lần 28 1 lần 86 1 lần
51 1 lần 62 1 lần 80 1 lần 23 1 lần 38 1 lần
98 1 lần 88 1 lần 39 1 lần 50 1 lần 64 1 lần
18 1 lần 76 1 lần 99 1 lần 96 1 lần 52 1 lần
12 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 18

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 7 lần Tổng 0: 9 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 6 lần Tổng 1: 10 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 6 lần Tổng 2: 7 lần
Đầu 3: 9 lần Đuôi 3: 6 lần Tổng 3: 11 lần
Đầu 4: 7 lần Đuôi 4: 8 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 6 lần Đuôi 5: 12 lần Tổng 5: 5 lần
Đầu 6: 10 lần Đuôi 6: 6 lần Tổng 6: 9 lần
Đầu 7: 7 lần Đuôi 7: 11 lần Tổng 7: 8 lần
Đầu 8: 8 lần Đuôi 8: 11 lần Tổng 8: 8 lần
Đầu 9: 9 lần Đuôi 9: 8 lần Tổng 9: 7 lần

Những ngày đề về 18, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?

* Bấm vào ngày quay để xem nhanh kết quả
Đề Đề hôm sau Lô hôm sau
696 18
7-1-2024
910 89
8-1-2024
02-13-19-21-21-23-30-31-32-39-40-53-54-56-61-64-68-75-75-77-78-87-88-89-91-95-98
919 18
22-10-2023
458 44
23-10-2023
00-02-04-08-10-11-16-17-19-25-27-35-36-41-44-44-46-49-60-61-62-81-83-88-90-91-91
819 18
4-5-2023
826 47
5-5-2023
11-14-16-24-26-27-32-34-36-39-42-42-45-46-47-54-55-55-58-59-60-61-72-78-87-92-94
581 18
5-3-2023
399 19
6-3-2023
08-16-16-17-19-23-25-26-34-44-46-47-52-55-57-58-65-71-71-73-74-79-83-85-87-94-97
712 18
10-10-2022
920 34
11-10-2022
02-04-12-16-23-31-34-36-43-44-44-46-50-50-51-53-61-65-67-69-71-77-78-85-88-90-92
178 18
12-6-2022
899 27
13-6-2022
01-13-19-25-27-29-29-30-31-33-35-37-39-40-46-48-49-49-57-60-66-70-72-74-77-85-88
319 18
1-6-2022
517 68
2-6-2022
02-08-13-25-29-32-34-40-44-49-55-61-63-68-70-70-73-82-83-84-85-90-94-96-96-99-99
573 18
28-5-2022
873 54
29-5-2022
01-05-07-09-11-11-31-33-38-38-41-42-43-47-48-49-52-54-61-63-65-79-92-97-98-98-99
972 18
24-5-2022
871 09
25-5-2022
01-04-09-13-14-23-24-38-39-43-45-47-48-48-56-59-59-64-66-69-75-77-77-79-91-97-99
773 18
23-4-2022
972 85
24-4-2022
01-02-05-08-10-11-12-20-41-41-43-45-46-47-47-49-50-50-52-52-62-62-63-71-71-77-85
432 18
22-3-2022
380 74
23-3-2022
12-13-17-25-28-32-36-39-43-48-48-48-52-55-60-63-64-65-68-70-70-71-74-74-85-88-99
392 18
19-3-2022
043 48
20-3-2022
02-02-08-09-10-10-12-20-23-25-31-34-40-40-47-48-48-57-63-66-72-83-87-90-91-97-98
642 18
15-10-2021
660 67
16-10-2021
07-07-08-10-14-20-22-23-23-27-29-37-38-43-56-62-63-67-70-81-84-85-86-86-93-94-97
056 18
12-10-2021
495 22
13-10-2021
05-09-11-11-13-13-14-18-20-21-22-23-23-23-26-31-32-35-38-39-47-49-65-76-76-90-97
619 18
6-3-2021
384 33
7-3-2021
00-03-14-15-25-32-33-34-39-40-40-43-45-47-49-55-55-57-59-61-64-66-67-67-68-75-93
482 18
4-2-2021
485 20
5-2-2021
07-14-15-17-17-18-20-20-21-23-25-27-28-32-32-39-44-64-68-68-70-73-78-81-88-92-98
768 18
15-11-2020
411 30
16-11-2020
02-10-20-21-23-24-25-27-28-30-35-40-43-44-46-54-55-59-60-61-79-86-87-88-94-96-99
538 18
3-11-2020
169 21
4-11-2020
01-11-17-18-21-25-35-36-38-50-51-53-53-53-56-57-60-70-72-74-81-83-86-88-91-97-98
256 18
12-10-2020
462 66
13-10-2020
02-04-14-16-20-22-23-24-30-35-38-38-49-51-56-60-61-63-66-75-78-81-84-87-89-94-95
034 18
1-10-2020
996 00
2-10-2020
00-01-02-02-07-21-21-21-28-30-31-37-38-49-49-54-57-62-79-79-80-83-86-90-90-91-93
980 18
25-9-2020
170 69
26-9-2020
05-13-15-15-22-24-28-29-34-35-50-51-53-64-68-69-74-76-79-83-83-84-85-86-88-91-97
731 18
13-3-2020
189 15
14-3-2020
02-05-09-10-13-14-15-15-15-16-21-22-24-28-35-50-60-61-70-71-72-74-81-87-90-98-99
296 18
13-11-2019
863 58
14-11-2019
01-02-04-09-10-11-13-13-19-25-26-32-32-54-58-61-65-66-75-77-80-86-87-90-91-91-95
799 18
29-7-2019
513 57
30-7-2019
05-18-18-19-21-25-26-28-30-30-32-39-42-47-47-57-57-63-67-68-69-74-75-81-90-94-95
423 18
30-10-2018
595 35
31-10-2018
12-15-19-23-23-24-29-33-34-35-37-42-45-54-55-56-59-67-69-73-82-83-86-94-96-96-99
682 18
12-10-2018
481 45
13-10-2018
00-01-03-04-05-07-14-23-24-29-37-39-42-45-51-66-66-69-75-78-81-82-88-88-88-90-97
701 18
12-4-2018
425 01
13-4-2018
00-01-01-07-12-15-15-16-24-25-29-31-31-38-41-47-53-61-62-66-66-69-78-85-87-91-98
258 18
19-12-2017
945 68
20-12-2017
02-05-21-22-29-31-34-41-42-42-44-47-47-53-60-62-67-67-68-71-76-79-80-82-85-88-97
667 18
20-12-2016
327 77
21-12-2016
00-02-06-08-15-18-22-22-22-35-38-44-45-52-52-54-64-69-73-76-76-77-78-79-82-91-93
167 18
3-12-2016
867 49
4-12-2016
02-02-08-10-11-20-22-23-25-27-27-30-31-32-46-47-49-66-78-82-87-88-92-97-97-97-97
421 18
15-10-2016
877 87
16-10-2016
12-17-17-28-29-38-40-47-48-49-50-53-57-67-68-69-71-76-81-82-85-85-86-87-90-90-96
617 18
19-7-2016
742 48
20-7-2016
03-04-05-16-17-20-25-28-29-35-40-44-48-48-49-50-59-71-74-79-80-80-81-82-84-85-99
985 18
17-3-2016
541 25
18-3-2016
00-04-05-06-15-18-23-23-25-29-31-35-37-38-54-68-76-77-77-81-82-91-91-91-92-93-95
268 18
9-3-2016
310 91
10-3-2016
00-04-11-11-12-17-24-33-35-37-37-38-42-46-51-56-58-70-72-81-81-81-88-91-93-93-94
450 18
8-1-2016
575 84
9-1-2016
04-16-18-22-24-36-37-38-42-47-50-52-56-61-62-64-67-71-74-78-83-84-88-89-90-94-95
167 18
19-8-2015
830 13
20-8-2015
10-13-16-17-20-23-24-24-35-44-54-54-54-58-58-62-63-66-72-78-79-83-90-92-96-96-97
455 18
29-5-2015
186 37
30-5-2015
05-06-07-14-14-17-20-20-31-32-37-38-41-48-54-57-63-66-66-68-70-72-78-83-87-88-97
275 18
11-2-2015
225 45
12-2-2015
09-13-13-15-20-30-33-43-45-46-46-46-49-51-58-60-60-63-64-65-66-67-72-78-78-80-87
840 18
3-2-2015
242 85
4-2-2015
00-02-06-06-08-10-14-17-18-27-27-29-31-35-38-42-45-45-46-62-63-70-78-85-88-95-97
704 18
2-6-2014
140 06
3-6-2014
06-09-12-14-17-25-27-31-38-39-42-44-47-49-55-57-63-66-72-72-75-78-86-86-93-98-99
688 18
7-10-2012
916 92
8-10-2012
00-00-04-11-21-26-32-36-38-57-58-66-67-67-69-71-75-76-80-80-81-84-84-86-92-98-99
815 18
29-9-2012
936 65
30-9-2012
02-03-08-11-21-25-25-29-33-40-40-42-44-49-50-50-50-58-60-64-65-66-74-74-76-77-85
378 18
25-7-2012
696 15
26-7-2012
00-04-08-11-15-15-16-29-30-30-37-39-40-47-52-54-55-56-56-62-69-69-71-73-82-89-90
933 18
29-2-2012
409 08
1-3-2012
04-06-08-09-11-12-13-13-16-20-24-24-26-33-46-49-59-67-70-70-71-77-78-81-84-85-95
792 18
14-11-2011
615 03
15-11-2011
02-03-04-08-15-17-21-28-32-34-37-43-44-47-52-54-55-57-58-61-63-65-86-86-90-93-97
600 18
26-7-2011
535 67
27-7-2011
01-09-11-12-15-23-24-31-32-56-60-66-67-69-71-74-75-76-77-80-81-82-85-89-90-91-96
936 18
22-7-2011
350 70
23-7-2011
02-10-15-15-20-20-23-23-24-27-33-38-46-46-57-57-59-60-66-70-75-79-80-80-87-89-99
417 18
28-3-2011
967 97
29-3-2011
04-05-10-11-22-25-26-27-28-29-31-33-35-36-40-41-58-64-68-75-81-83-89-95-95-97-97
117 18
8-11-2010
769 72
9-11-2010
04-07-12-13-15-19-19-29-30-40-41-41-43-45-64-66-69-72-72-75-76-87-88-89-90-93-94
632 18
14-7-2010
706 73
15-7-2010
04-07-10-13-15-24-25-28-29-35-35-41-51-59-65-69-71-73-73-73-75-76-83-85-87-93-94
918 18
12-2-2010
549 25
17-2-2010
00-01-06-09-14-15-18-23-23-25-30-40-46-50-50-57-72-74-79-79-81-82-87-89-96-97-98
922 18
7-8-2009
046 17
8-8-2009
00-03-06-17-18-24-26-29-29-31-31-34-36-43-46-50-58-70-79-81-86-89-93-95-96-97-97
175 18
13-7-2009
224 74
14-7-2009
00-01-07-07-08-10-20-21-22-40-43-54-65-66-74-74-75-75-75-75-76-81-82-88-90-94-97
881 18
27-6-2009
933 95
28-6-2009
02-06-09-12-29-30-30-42-45-45-47-47-52-53-63-63-65-66-72-73-74-85-88-89-95-97-99
576 18
24-5-2009
915 29
25-5-2009
01-02-03-15-17-26-27-29-32-33-43-44-47-48-58-64-72-74-76-76-77-82-83-85-90-94-99
102 18
10-5-2009
381 10
11-5-2009
03-07-10-10-12-24-27-32-34-41-45-54-54-55-57-59-63-64-65-69-73-73-80-84-84-91-98
422 18
28-1-2009
785 28
29-1-2009
04-05-08-12-15-18-18-20-28-30-30-32-39-39-43-49-52-53-56-62-72-81-86-89-90-92-98
696 18
2-8-2008
531 86
3-8-2008
06-14-15-16-19-21-24-25-29-36-43-47-60-62-64-64-65-68-72-75-81-83-86-87-93-94-99
792 18
20-7-2008
293 65
21-7-2008
02-02-12-14-14-15-16-18-19-23-24-28-43-46-56-58-62-63-65-65-66-78-82-85-91-92-95
283 18
18-6-2008
719 51
19-6-2008
05-06-10-17-19-22-29-39-44-46-49-51-51-51-51-56-60-71-71-72-82-82-90-91-91-92-95
427 18
1-6-2008
909 06
2-6-2008
05-06-07-09-10-10-13-14-23-24-26-28-39-43-45-53-55-56-59-66-73-75-75-80-86-91-99
611 18
15-3-2008
950 17
16-3-2008
00-03-05-07-13-17-19-30-33-33-34-35-39-41-41-43-44-50-54-56-61-67-74-84-93-95-99
717 18
23-7-2007
100 62
24-7-2007
02-06-08-12-14-18-26-30-30-31-41-42-52-53-56-57-58-62-67-70-75-84-84-94-95-98-98
219 18
17-3-2007
761 80
18-3-2007
00-00-02-03-18-22-25-30-32-33-37-37-38-40-41-43-45-55-56-56-58-64-64-76-79-80-82
319 18
8-3-2007
246 23
9-3-2007
09-11-17-23-30-39-45-51-52-52-54-59-61-62-65-69-71-77-84-86-89-89-90-93-94-95-95
622 18
17-1-2007
554 34
18-1-2007
04-11-15-16-25-34-37-38-41-43-44-47-48-52-55-62-63-65-68-69-73-75-80-84-86-93-99
104 18
20-1-2006
997 91
21-1-2006
07-07-10-11-27-32-32-36-41-44-45-53-57-58-59-65-71-71-72-78-81-84-86-87-89-90-91
554 18
12-12-2005
149 38
13-12-2005
02-14-18-25-25-25-34-35-38-41-45-48-49-49-53-57-57-59-61-65-69-78-79-85-91-91-96
727 18
10-11-2005
775 33
11-11-2005
04-12-14-14-16-17-24-25-25-29-30-33-37-39-40-40-50-52-57-62-66-70-76-86-90-94-98
422 18
19-9-2005
270 98
20-9-2005
01-07-08-15-16-16-20-22-22-28-29-29-30-30-41-41-43-44-51-63-80-81-84-86-91-92-98
335 18
26-8-2005
072 88
27-8-2005
00-02-03-04-04-11-21-23-28-28-29-31-34-39-46-53-63-66-74-76-78-79-83-85-86-88-94
077 18
6-7-2005
935 91
7-7-2005
05-05-08-10-11-21-32-34-36-42-42-44-44-49-55-57-68-70-71-71-73-74-91-92-94-95-99
057 18
6-6-2005
185 39
7-6-2005
04-04-05-10-23-32-33-35-39-41-44-47-54-55-56-60-60-65-72-76-78-81-87-90-91-97-97
452 18
24-10-2004
161 50
25-10-2004
05-08-09-14-14-16-30-36-39-45-49-50-50-55-58-61-62-64-65-67-71-75-84-86-96-99
995 18
15-9-2004
429 64
16-9-2004
03-06-09-09-15-17-29-32-38-39-41-42-44-57-60-61-62-64-72-72-73-73-80-86-91-97
945 18
14-9-2004
995 18
15-9-2004
00-01-03-03-17-18-19-22-23-31-32-43-45-53-55-57-59-63-67-68-75-81-87-87-91-95
262 18
6-8-2004
450 76
7-8-2004
04-13-14-14-25-31-36-38-39-39-43-45-47-48-64-65-67-68-76-83-83-87-96-97-98-99
790 18
12-6-2004
707 99
13-6-2004
00-12-20-25-28-28-31-32-38-42-45-52-52-57-63-66-69-71-76-81-82-92-93-94-97-99
109 18
21-10-2003
180 96
22-10-2003
06-11-23-23-23-26-28-34-41-61-69-71-76-77-78-80-80-81-84-88-91-92-94-96
210 18
20-3-2003
698 52
21-3-2003
01-10-11-14-16-17-24-34-37-39-42-52-54-55-62-63-64-73-74-84-85-88-94-98
678 18
14-1-2003
432 12
15-1-2003
03-07-12-21-25-27-35-38-43-47-48-49-49-58-65-66-68-73-78-80-82-83-88-91
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -