KQXS Max 3d - Xổ số Max 3d Vietlott chiều hôm nay

Xổ số Max 3D ngày 15-11-2023 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 208 074 8 1tr
Nhì 725 834 163 131 43 350N
Ba 560 516 257 48 210N
714 326 700
KK 096 437 471 651 131 100N
451 783 003 457
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK341.000.000
G6Trùng 1 số G1374150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK280140.000

Xổ số Max 3D ngày 13-11-2023 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 051 120 33 1tr
Nhì 634 806 608 860 37 350N
Ba 151 970 682 78 210N
174 583 406
KK 311 283 596 658 120 100N
940 027 021 751
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G6Trùng 1 số G1585150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK457640.000

Xổ số Max 3D ngày 10-11-2023 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 640 693 16 1tr
Nhì 794 352 115 474 38 350N
Ba 901 478 102 61 210N
528 750 054
KK 141 839 223 833 89 100N
708 432 116 592
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK181.000.000
G6Trùng 1 số G1267150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK290440.000

Xổ số Max 3D ngày 8-11-2023 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 662 257 21 1tr
Nhì 501 003 123 693 43 350N
Ba 674 363 817 97 210N
173 174 768
KK 602 315 747 577 94 100N
445 413 802 683
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2340.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1289150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK322740.000

Xổ số Max 3D ngày 6-11-2023 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 629 001 69 1tr
Nhì 224 967 812 216 64 350N
Ba 641 064 690 72 210N
636 175 625
KK 741 341 937 181 123 100N
119 803 820 683
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK145.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK571.000.000
G6Trùng 1 số G1519150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK455340.000

Xổ số Max 3D ngày 3-11-2023 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 401 951 17 1tr
Nhì 751 708 563 740 26 350N
Ba 162 184 464 99 210N
271 453 952
KK 210 334 671 651 74 100N
626 277 491 790
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK261.000.000
G6Trùng 1 số G1286150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK286840.000

Xổ số Max 3D ngày 1-11-2023 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 478 509 19 1tr
Nhì 328 834 493 561 35 350N
Ba 706 851 589 278 210N
589 069 706
KK 143 347 165 349 85 100N
167 002 716 432
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK361.000.000
G6Trùng 1 số G1385150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK287940.000

KQXS Max 3D mở thưởng  vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.

Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay