Danh sách các cao thủ đánh con 08

Các cao thủ đã chọn số 08 ngày 22/06/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Thãnh Chon
77
97
77
28
28
82
77
97
28
82
38
98
78
08
Bố Già
06
06
60
06
60
06
06
60
00
66
86
68
88
08
80
59