Danh sách các cao thủ đánh con 08

Các cao thủ đã chọn số 08 ngày 25/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Luân Ông già
81
18
81
08
80
08
24
42
15
51
29
92
47
74
83
38
Thành Đạt Nguyễn
21
07
31
80
08
80
09
90
12
21
68
86
76
67
77
22