Danh sách các cao thủ đánh con 09

Các cao thủ đã chọn số 09 ngày 25/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Hồ Tuyết
05
86
68
90
09
04
40
Thành Đạt Nguyễn
21
07
31
80
08
80
09
90
12
21
68
86
76
67
77
22