Danh sách các cao thủ đánh con 27

Các cao thủ đã chọn số 27 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Nhi Tran
23
32
27
72
01
Thanh Nguyen
27
58
85
63
36
63