Danh sách các cao thủ đánh con 39

Các cao thủ đã chọn số 39 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Hiep Vu
39
93
93
20
75
89
98
02
20
57
75
48
84
28
37