Danh sách các cao thủ đánh con 49

Các cao thủ đã chọn số 49 ngày 18/07/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Tuấn Lê
89
16
61
61
26
62
44
89
16
61
26
62
14
94
49