Danh sách các cao thủ đánh con 72

Các cao thủ đã chọn số 72 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Phúc Đàm Quang
72
44
11
Nhi Tran
23
32
27
72
01
Whod Tire
47
74
97
20
21
22
23
24
25
26
27
72
70
79
84
48