Danh sách các cao thủ đánh con 73

Các cao thủ đã chọn số 73 ngày 22/06/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Thuyen Tran van
91
39
93
37
73
37
29
92
35
53
36
63
24
42
13
31
TÀI LỘC 6868
86
35
53
78
78
87
70
71
72
73
77
74
75
76
78
79
Thị thơm Đồng
56
56
01
56
56
01
01
02
56
57
92
97
25
85
37
73