Danh sách các cao thủ đánh con 77

Các cao thủ đã chọn số 77 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Độc thu lô
30
41
26
19
91
41
14
41
19
91
73
64
79
75
77
36
Đừng Đánh Đậm.Nên Nhỏ Nhẹ
65
67
76
65
77
90
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99