Danh sách các cao thủ đánh con 81

Các cao thủ đã chọn số 81 ngày 18/07/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Duc Tri Nguyen
20
20
70
41
41
81
81
41