Danh sách các cao thủ đánh con 82

Các cao thủ đã chọn số 82 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Bố Già
29
92
29
29
92
29
29
92
22
99
89
98
82
28
88
63