Danh sách các cao thủ đánh con 88

Các cao thủ đã chọn số 88 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Đừng Đánh Đậm.Nên Nhỏ Nhẹ
65
67
76
65
77
90
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
Bố Già
29
92
29
29
92
29
29
92
22
99
89
98
82
28
88
63