Danh sách các cao thủ đánh con 92

Các cao thủ đã chọn số 92 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Bố Già
29
92
29
29
92
29
29
92
22
99
89
98
82
28
88
63
ђươภو ࿐ŋɠųყễŋ
79
29
92
79
97
89
98
87
78
89
79
97
11