Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2024 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2024

1 42932 87444
2 10956 28174
3 62495 33389
4 10240 13300
5 38267 69876
6 72794 91267
7 69618 67384
8 91089 85852
9 48877
10 73732
11 28285
12 13113
13 68586 39100
14 91138 17670
15 63261 48331
16 95539 34864
17 76553 58294
18 54998 39903
19 14609 75801
20 70964 57406
21 45819 99937
22 36910 82488
23 87441 16053
24 61661 57333
25 77375 15545
26 20347 27234
27 61579 36209
28 68274 77645
29 75346
30 08524
31 47666

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2024

Bộ sốSố lượt về
00
2 lần
09
2 lần
32
2 lần
45
2 lần
53
2 lần
Bộ sốSố lượt về
61
2 lần
64
2 lần
67
2 lần
74
2 lần
89
2 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2024

Bộ sốSố lượt về
02
0 lần
04
0 lần
05
0 lần
07
0 lần
08
0 lần
Bộ sốSố lượt về
11
0 lần
12
0 lần
14
0 lần
15
0 lần
16
0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2024

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 5 lần Tổng 0: 7 lần
Đầu 1: 4 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 7 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 3 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 8 lần Đuôi 3: 5 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 7 lần Đuôi 4: 10 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 5 lần Tổng 5: 3 lần
Đầu 6: 7 lần Đuôi 6: 6 lần Tổng 6: 5 lần
Đầu 7: 7 lần Đuôi 7: 5 lần Tổng 7: 8 lần
Đầu 8: 6 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 3 lần
Đầu 9: 4 lần Đuôi 9: 7 lần Tổng 9: 5 lần